FLEXIBILNÍ DOPRAVNÍKY

Flexibilní poháněný válečkový dopravník

Flexibilní poháněný válečkový dopravník - propojitelný

Při spojení dvou dopravníků lze dosáhnout délky až 50 metrů.

Dopravníky se spojují pomocí kabelů vybavených 32A zásuvkami CEE CARA pro přenos energie a Harting Plug/Socket pro přenos signálů ovládání.

Síťové napájení je vyžadováno pouze u hlavního dopravníku, když jsou dopravníky spojeny dohromady. Po spojení budou propojena všechna tlačítka Start/Stop a nouzové zastavení. To znamená, že kterékoli tlačítko Start/Stop lze použít ke spuštění nebo zastavení obou dopravníků, a pokud je aktivováno nouzové zastavení, oba dopravníky se zastaví.

Do této konstrukce dopravníku lze také začlenit funkci bezkontaktkní akumulace mezi zásilkami a inteligentní optické senzory.

icon
Produktová brožura Stáhnout