FLEXIBILNÍ DOPRAVNÍKY

Flexibilní akumulační poháněný válečkový dopravník

Flexibilní akumulační poháněný válečkový dopravník – bezkontaktní akumulace

Bezkontaktní akumulace je dosaženo pomocí senzorů, které řídí zapnutí/vypnutí převodového motoru v každé zóně dopravníku. Zásilka se pohybuje po dopravníku až do poslední zóny, kde je detekován senzorem, načež se motor pohánějící tuto zónu zastaví. Zbývající válečky dopravníku budou v tomto okamžiku pokračovat v jízdě a hromadit zásilky na dopravníku stejným způsobem. Každá zóna je vybavena vlastním senzorem pro detekci pohybu výrobků.

Když je zásilka z akumulační zóny odstraněna, všechny předchozí zóny automaticky přesunou zásilku dopředu do nově neobsazené zóny.

Délka každé zóny s nulovým tlakem závisí na požadované rozteči válců.

  • Rozteč 75 mm - délka zóny je 0,75 m.
  • Rozteč 100 mm - délka zóny je 1,00 metru.
  • Rozteč 125 mm - délka zóny je 1,25 metru.
icon
Produktová brožura Stáhnout