FLEXIBILNÍ DOPRAVNÍKY

Flexibilní akumulační poháněný válečkový dopravník

Flexibilní akumulační poháněný válečkový dopravník – indexovací

Indexovací dopravníky představují jednoduchou a ekonomickou metodu akumulace výrobků. Zde je dopravník vybaven snímačem na vstupním a výstupním konci.

Jakmile zásilka dosáhne prvního vstupního snímače, dopravník se spustí a rozběhne, přičemž zásilka se posune dopředu od snímače. Tento postup se opakuje, dokud zásilky nedosáhnou senzoru výdeje, čímž se zcela zaplní dopravník.

Když obsluha odebere výrobek na konci pro výdej, výrobky se opět posunou vpřed a umožní vkládání nových zásilek na začátku dopravníku.

Dopravník je také vybaven vypínačem pro vyklizení, který umožňuje obsluze na konci pro výdej “přivolat” všechny výrobky směrem k snímači výdeje.

icon
Produktová brožura Stáhnout